Det skjer

Kaffeslabberas på Jevnaker frivilligsentral

21. oktober 2019 kl: 09:00
Jevnaker frivilligsentral

Førdugurd, kaffe, vafler og hyggelig samvær. Velkommen innom!. Jevnaker Frivilligsentral, kl. 09.00– kl. 13.00.

Kaffeslabberas på Jevnaker frivilligsentral

21. oktober 2019 kl: 09:00
Jevnaker frivilligsentral

Lhl Ringerike

21. oktober 2019 kl: 10:00
Austjord

Mandagskafe'

21. oktober 2019 kl: 11:00
Hole bo og rehab.

Håndarbeidsgruppe

21. oktober 2019 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Leksehjelp for Røyse,Vik og ungdomskolen

21. oktober 2019 kl: 14:00
Hole frivilligsentral

Hyggekveld Ringerike folkedansgruppe

21.10.2019 18:00:00
Kantina Hov omsorgsenter ( Hov Allè 56)

Skiskytterskole

21.10.2019 18:00:00
Hovsmarka

Selvhjelpsgruppe på Jevnaker frivilligsentral

21.10.2019 18:30:00
Jevnaker frivilligsentral

Ringerike Veterankorps

21.10.2019 19:00:00
Ullerål kirke

Jevnaker Rotaryklubb

21.10.2019 19:00:00
Kommunestyresalen, Jevnaker Samfunsshus, Jevnaker