Det skjer

Singelgruppe

29. august 2019 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Du er velkommen til gruppen dersom du er singel, eller har ektefelle/samboer som ikke er hjemmeboende. Sosialt hyggelig samvær.