Det skjer

Handlebuss / post buss

20. juni 2019 kl: 09:00
Frivilligsentralen,Vik

Handlebuss, vi henter dere hjemme, gratis for alle og være med på.

Handlebuss / post buss

20. juni 2019 kl: 09:00
Frivilligsentralen,Vik

Gågruppe

20. juni 2019 kl: 10:00
Sokna tunet

Sommeråpne kirker på Jevnaker

20. juni 2019 kl: 10:00
Jevnaker og Randsfjord kirke

Cafe med snitter

20. juni 2019 kl: 10:30
Frivilligsentralen,Vik

Leikmót - om spill

20. juni 2019 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Bingo

20.06.2019 12:00:00
Sokna tunet

LHL Ringerike

20.06.2019 12:00:00
bowlinghallen

Skoleslutt

20.06.2019 16:00:00
Pizzeria del Generale

Bingo

20.06.2019 17:00:00
Viksveien 29, Hole frivilligsentral

Bingo

20.06.2019 17:00:00
Solhov Grendehus

Gågruppe

20.06.2019 18:00:00
Jevnaker Frivilligsentral / Ungdomskafeên