Det skjer

Forhåndstemming-Kirkevalget

27. august 2019 kl: 10:00
Jevnaker menighetskontor

Det er mulig å forhåndsstemme på menighetskontoret, Kirkegata 6 fra 10.00-13.00
Mandag-fredag til og med 6 september.