Det skjer

Forhåndstemming-Kirkevalget

3. september 2019 kl: 10:00
Jevnaker menighetskontor

Det er mulig å forhåndsstemme på menighetskontoret, Kirkegata 6 fra kl. 10.00-13.00
Mandag-fredag til og med 6 september.