Det skjer

Håndarbeidskafè - Kveldsstønna

26. februar 2020 kl: 19:00
Storgata 24, 2. etg. (inngang Enggata)

Jevnaker Frivilligsentral har håndarbeidskafé, både dagtid og kveldstid, for damer i alle aldre som samles til kaffi og tullprat.

Formiddagsbønn

26. februar 2020 kl: 10:00
Hønefoss kirke

Bridgeklubb

26. februar 2020 kl: 10:00
Ringerike Frivilligsentral

Servering av kaffe og vafler på kirketorget

26. februar 2020 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Kafé Firkløver

26. februar 2020 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter, Roaveien. 1

Barselkafé

26. februar 2020 kl: 11:00
veien kulturminnepark

Ullerål Seniordans

26.02.2020 11:00:00
Ullerål kirke,

Hverdagsgudstjeneste

26.02.2020 11:00:00
Hønefoss kirke

Hole bygdekvinnelag - strikkekafe

26.02.2020 12:00:00
Hole Frivilligsentral, Vik

Babysang

26.02.2020 12:30:00
Hole kirke

BUA Ringerike

26.02.2020 14:00:00
Hønefoss Skole, sidebygg

Studiegruppe DATAVEV

26.02.2020 18:00:00
Ringerike Husflidslags vevlokaler i Heradsbygda. Valhallveien 15

Håndarbeidskafè - Kveldsstønna

26.02.2020 19:00:00
Storgata 24, 2. etg. (inngang Enggata)

Hole historielag

26.02.2020 19:00:00
Herredshuset i Hole

Årsmøte østre Jevnaker Arbeiderlag

26.02.2020 19:00:00
Folkets hus Klinkenberg