Det skjer

Temakafè

30. august 2019 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Velkommen til kafè med foredrag hvor Reidar Aslaksrud vil fortelle om sin oppvekst på Helgesbråten. Hyggelig sosialt samvær. Kaffe og nystekte vafler fås kjøpt.