Det skjer

Selvhjelpsgruppe på Jevnaker frivilligsentral

23. september 2019 kl: 18:30
Jevnaker frivilligsentral

Selvorganisert selvhjelp er en måte å tenke på og en måte å tilnærme seg problemer på, en bevisstgjøringsprosess og en aktiv tilnærming til å gjøre nødvendige endringer i livet.

Selvhjelpsgruppa har møter mandager, og er et tilbud for alle i Hadeland- og Ringeriksregionene. Ved ønske om deltakelse eller mer info, kontakt frivilligsentralen på 48405219 eller post@jevnaker.frivilligsentral.no

Kaffeslabberas på Jevnaker frivilligsentral

23. september 2019 kl: 09:00
Jevnaker frivilligsentral

Lhl Ringerike

23. september 2019 kl: 10:00
Austjord

Mandagskafe'

23. september 2019 kl: 11:00
Hole bo og rehab.

Håndarbeidsgruppe

23. september 2019 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Mors Hjerte

23. september 2019 kl: 11:07
Torvgata 4

Soknedalen lokalhistoriske forening

23.09.2019 11:30:00
Soknatunet

Leksehjelp for Røyse,vik og ungdomskolen

23.09.2019 14:00:00
Hole frivilligsentral

Veme og Heradsbygda sangkor

23.09.2019 18:30:00
Veme kirkestua

Ringerike folkedansgruppe

23.09.2019 18:30:00
Kantina på Hov Omsorgsenter

Selvhjelpsgruppe på Jevnaker frivilligsentral

23.09.2019 18:30:00
Jevnaker frivilligsentral

Teater: Natta syng sine songar

23.09.2019 19:00:00
Ringerikes Museum

Ringerike Veterankorps

23.09.2019 19:00:00
Ullerål kirke