Det skjer

Selvhjelpsgruppe på Jevnaker frivilligsentral

18. november 2019 kl: 18:30
Jevnaker frivilligsentral

Selvorganisert selvhjelp er en måte å tenke på og en måte å tilnærme seg problemer på, en bevisstgjøringsprosess og en aktiv tilnærming til å gjøre nødvendige endringer i livet.

Selvhjelpsgruppa har møter mandager, og er et tilbud for alle i Hadeland- og Ringeriksregionene. Ved ønske om deltakelse eller mer info, kontakt frivilligsentralen på 48405219 eller post@jevnaker.frivilligsentral.no

Kaffeslabberas på Jevnaker frivilligsentral

18. november 2019 kl: 09:00
Jevnaker frivilligsentral

Kaffeslabberas på Jevnaker frivilligsentral

18. november 2019 kl: 09:00
Jevnaker frivilligsentral

Mandagskafe'

18. november 2019 kl: 11:00
Hole bo og rehab.

Håndarbeidsgruppe

18. november 2019 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Bildevisning

18. november 2019 kl: 11:30
Soknatunet

Bildeframvisning

18.11.2019 11:30:00
Sokna tunet

Julemesse

18.11.2019 12:00:00
"Tyrihall", Grefsrudveien 11, 3533 Tyristrand (Er på Nakkerud)

Leksehjelp for Røyse,Vik og ungdomskolen

18.11.2019 14:00:00
Hole frivilligsentral

Møtet om velferdsteknologi

18.11.2019 18:00:00
Sokna tunet

Selvhjelpsgruppe på Jevnaker frivilligsentral

18.11.2019 18:30:00
Jevnaker frivilligsentral

Ringerike Veterankorps

18.11.2019 19:00:00
Ullerål kirke