Det skjer

Selvhjelpsgruppe på Jevnaker frivilligsentral

9. desember 2019 kl: 18:30
Jevnaker frivilligsentral

Selvorganisert selvhjelp er en måte å tenke på og en måte å tilnærme seg problemer på, en bevisstgjøringsprosess og en aktiv tilnærming til å gjøre nødvendige endringer i livet.

Selvhjelpsgruppa har møter mandager, og er et tilbud for alle i Hadeland- og Ringeriksregionene. Ved ønske om deltakelse eller mer info, kontakt frivilligsentralen på 48405219 eller post@jevnaker.frivilligsentral.no

Kaffeslabberas på Jevnaker frivilligsentral

9. desember 2019 kl: 09:00
Jevnaker frivilligsentral

Førjulsåpen butikk på Ringerikes Museum

9. desember 2019 kl: 10:00
Ringerikes Museum

Mimregruppe

9. desember 2019 kl: 12:00
Ringerike Frivilligsentral

Leksehjelp for Røyse,Vik og ungdomskolen

9. desember 2019 kl: 14:00
Hole frivilligsentral

Gafe Jors

9. desember 2019 kl: 18:00
Kantina Jevnaker Omsorgssenter

Bridge

09.12.2019 18:00:00
Sokna tunet

Klokkergården bokkafe

09.12.2019 18:00:00
Klokkergården, Tyristrand

Ringerike Høyre - Årsmøte

09.12.2019 18:00:00
Scandic Hotel

Ringerike folkedansgruppe

09.12.2019 18:30:00
Kantina Hov omsorgsenter ( Hov Allè 56)

Selvhjelpsgruppe på Jevnaker frivilligsentral

09.12.2019 18:30:00
Jevnaker frivilligsentral

Våres Jul konsert

09.12.2019 19:00:00
Randsfjord kirke jevnaker