Det skjer

Fredags suppe

14. juni 2019 kl: 12:00
Frivilligsentralen,Vik

Fredags suppe. Egenandel 50 kr for suppe, kaffe og kake. Åpent for alle som ønsker.