Det skjer

Selvhjelpsgruppe på Jevnaker frivilligsentral

16. desember 2019 kl: 18:30
Jevnaker frivilligsentral

Selvorganisert selvhjelp er en måte å tenke på og en måte å tilnærme seg problemer på, en bevisstgjøringsprosess og en aktiv tilnærming til å gjøre nødvendige endringer i livet.

Selvhjelpsgruppa har møter mandager, og er et tilbud for alle i Hadeland- og Ringeriksregionene. Ved ønske om deltakelse eller mer info, kontakt frivilligsentralen på 48405219 eller post@jevnaker.frivilligsentral.no

Kaffeslabberas på Jevnaker frivilligsentral

16. desember 2019 kl: 09:00
Jevnaker frivilligsentral

Sangkafe Julesanger

16. desember 2019 kl: 11:00
Sokna tunet

Frelsearmeens. Hønefoss

16. desember 2019 kl: 11:00
Kuben

Leksehjelp for Røyse,Vik og ungdomskolen

16. desember 2019 kl: 14:00
Hole frivilligsentral

MusikalKollektivets Julekalender

16. desember 2019 kl: 18:00
Byscenen, Ringerike Kultursenter

Selvhjelpsgruppe på Jevnaker frivilligsentral

16.12.2019 18:30:00
Jevnaker frivilligsentral