Det skjer

Kulturkveld Brystkreftforeningen Ringerike og omegn, Ringerike Lymfødemforening og Prostatakreftforeningen Ringerike og Hadeland

3. september 2019 kl: 18:00
Citygården, 2 etasje

Vi ønsker alle medlemmer og andre interesserte velkommen til høstens kulturkveld. Minikonsert med Øystein Hagen, bevertning og utlodning! Inngang ved brusautomaten, eller via heis fra hotellet!