Det skjer

Hole historielag

28. august 2019 kl: 19:00
Herredshuset i Hole

"Svarstads påvirkning på Sigrid Undsets diktning", foredrag av Signa Skaar. Alle velkomne.