Det skjer

BarneGospel, bandøvelse og hobby

17. september 2019 kl: 17:15
Hønefoss Frikirke

BarneGospel er for de fra 4 til 10 år: Gode og glade sanger med eget band og dirigent!
Junior driver med hobbyaktiviteter og er for de i skolealder.
B-tweensKor er for de fra 10 til 13 år. Flerstemt sang med dirigent og band.
Bandøvelse for deg som har lyst til å lære å spille og er over 10 år.
VELKOMMEN!
www.honefossfrikirke.no