Det skjer

BarneGospel, bandøvelse og hobby

24. september 2019 kl: 17:15
Hønefoss Frikirke

BarneGospel er for de fra 4 til 10 år: Gode og glade sanger med eget band og dirigent!
Junior driver med hobbyaktiviteter og er for de i skolealder.
B-tweensKor er for de fra 10 til 13 år. Flerstemt sang med dirigent og band.
Bandøvelse for deg som har lyst til å lære å spille og er over 10 år.
VELKOMMEN!
www.honefossfrikirke.no

Seniorturenes sesongavslutning

24. september 2019 kl: 01:05
Vikerkoia på Vikerfjell

Bridge

24. september 2019 kl: 10:00
Hole Frivilligsentral

Styrketrening på "1000"meteren

24. september 2019 kl: 10:00
Vi møtes ved inngangen til Soknatunet

Formiddagstreff

24. september 2019 kl: 11:00
Haug kirkestue

Tirsdagskaféen i Ullerål kirke

24. september 2019 kl: 11:00
Ullerål kirke

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

24.09.2019 11:00:00
Møtested: Blomshøgda 3

Bokloppemarked

24.09.2019 11:00:00
Ringerike bibliotek

Tyristrand og Omegn Pensjonistforening

24.09.2019 11:00:00
Tyristrand Kulturhus

Mors Hjerte

24.09.2019 11:07:00
Torvgata 4

Kulturakademiet

24.09.2019 17:00:00
Bysalen Amfi

Paraidrettsdag #2 - Boccia

24.09.2019 17:00:00
Ringerikshallen

BarneGospel, bandøvelse og hobby

24.09.2019 17:15:00
Hønefoss Frikirke

Lhl Ringerike

24.09.2019 18:00:00
Toso skole,Jevnaker

Runes trim- og motivasjonsgruppe

24.09.2019 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Valpetreff på Tyrimyra

24.09.2019 18:00:00
Tyrimyra, Hovsmarka

Vegård pensjonistforening.

24.09.2019 18:00:00
Solvang i Åsa.

Ullerål Seniordans

24.09.2019 18:00:00
Ullerål Kirke

Håndarbeidstreff / nuperelle studiering.

24.09.2019 18:00:00
Veien gamle skole, Ringveien 116, HØNEFOSS

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Medlemsmøte

24.09.2019 18:00:00
Scandic Hotell

Ringerike Turn

24.09.2019 18:30:00
Hønefoss Folkeskole