Det skjer

Gudstjeneste

15. september 2019 kl: 11:00
Hønefoss Frikirke

Svein Løvdal fra Evangelisk Orientmisjon taler og pastor Jon Daniel Roum leder. Tema: Gi oss i dag vårt daglige brød. Nattverd.
www.honefossfrikirke.no