Det skjer

Senioruniversitetet: Flyvningens historie.

10. oktober 2019 kl: 12:00
Benterudstua

Hans Jørgen Danielsen: «Flygningens historie»
Hans Jørgen Danielsen er en pensjonert flykaptein. Som pensjonist fløy han DC-3 i Dakota Norway og han har vært aktiv innen bygging og konstruksjon av fly samt i seilflyging og andre luftsportsaktiviteter. Han har en spesiell interesse for utvikling av flyet sett i et historisk perspektiv.
Folkeuniversitetet tlf 32 12 98 80