Det skjer

Senioruniversitetet: «AGION OROS – en vandring på det hellige fjell"

3. desember 2019 kl: 12:00
Modum kulturhus

Petter Hagemo: «AGION OROS – en vandring på det hellige fjell"
Hagemo er lege, spesialist i barnesykdommer, har arbeidet på Rikshospitalet i mange år med barn med hjertefeil. Foredraget er en beskrivelse av en personlig vandring på halvøya Athos i Hellas fra munkekloster til munkekloster ispedd en del historie fra området.