Det skjer

Babysang

18. september 2019 kl: 12:30
Hole herredshus, kantina.

Babysang er for barn fra 0-2 år. Dette er et gratis tilbud for foreldre/besteforeldre som er hjemme med små barn. Det blir sang, rytme og dans med babyene/småbarna i fokus. Kaffe/te serveres.