Det skjer

Babysang

25. september 2019 kl: 12:30
Hole herredshus, samfunnssalen.

Babysang er for barn fra 0-2 år. Dette er et gratis tilbud for foreldre/besteforeldre som er hjemme med små barn. Det blir sang, rytme og dans med babyene/småbarna i fokus. Kaffe/te serveres.

Bridgeklubb

25. september 2019 kl: 10:00
Ringerike Frivilligsentral

Åpent kirketorg

25. september 2019 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Hverdagsgudstjeneste

25. september 2019 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Kafé Firkløver

25. september 2019 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter, Roaveien. 1

Ullerål Seniordans

25. september 2019 kl: 11:00
Ullerål kirke

Barselkafé

25.09.2019 11:00:00
Veien kulturminnepark

Mors Hjerte

25.09.2019 11:07:00
Torvgata 4

"Kaffekoppen"

25.09.2019 12:00:00
Frelsesarmeen Hønefoss

Hole Bygdekvinnelag

25.09.2019 12:00:00
Vik Frivilligsentral

Orgelmatiné

25.09.2019 12:00:00
Randsfjord kirke

Sangstund

25.09.2019 12:00:00
Soknatunet Aktivitetssenter

Babysang

25.09.2019 12:30:00
Hole herredshus, samfunnssalen.

Freezone #etterskolen

25.09.2019 14:00:00
Freezone

Jevnaker Seniordans

25.09.2019 14:00:00
Storgata 24, speilsalen (hjørneinngang Storgata-Enggata)

LHL Ringerike trim

25.09.2019 17:00:00
Sokna skole

Kveldsturen Kul-Tur

25.09.2019 17:30:00
Ringerike Frivilligsentral

Ullverksted

25.09.2019 18:00:00
Veien gamle skole, Ringveien 116, HØNEFOSS

Håndarbeidskafè - Kveldsstønna

25.09.2019 19:00:00
Storgata 24, 2. etg. (inngang Enggata)

Hole historielag

25.09.2019 19:00:00
På Sundvolden Hotel