Det skjer

Quiz med Geir Dahlberg på Gledeshuset

28. mai 2019 kl: 19:00
Gledeshuset Hønefoss

Velkommen til allmennQuiz! Meld gjerne på lag i forkant, så vet vi hvor mange som kommer, men også lov med Drop-in. Påmeldingslink finner du her: https://tinyurl.com/gledesquiz Quizmat for de som ønsker det.

Bridge

28. mai 2019 kl: 10:00
Frivilligsentralen,Vik

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

28. mai 2019 kl: 11:00
Møtested: Blomshøgda 3

Tirsdagskafeen

28. mai 2019 kl: 11:00
Ullerål kirke (underetasjen)

Formiddagstreff

28. mai 2019 kl: 11:30
Filadelfia ,Cafe Bien

KorAll. Ringerike barne og ungdomskor

28. mai 2019 kl: 17:30
Lokalet Haugvang

Trafikksikkerhetskurs "Sikker på MC"

28.05.2019 18:00:00
NAF senteret Ringerike, Eggemoveien 297, 3514 Hønefoss

Runes trim- og motivasjonsgruppe

28.05.2019 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Runes trim- og motivasjonsgruppe

28.05.2019 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Runes trim- og motivasjonsgruppe

28.05.2019 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Medlemsmøte Ringerike Arbeiderparti

28.05.2019 18:00:00
Ringerike Rådhus, kommunestyresalen

Ullerål Seniordans

28.05.2019 18:00:00
Ullerål kirke,

Hyggekveld med danseoppvisning i internasjonal dans

28.05.2019 18:00:00
Kantina på Hov gård bofellesskap

Håndarbeidstreff.

28.05.2019 18:00:00
Gamle Veien skole.

Valpetreff på Tyrimyra

28.05.2019 18:00:00
Tyrimyra

Laila Ranvik

28.05.2019 18:30:00
Ringerike Røde Kors Soknedalsveien 25 Hønefoss

Quiz med Geir Dahlberg på Gledeshuset

28.05.2019 19:00:00
Gledeshuset Hønefoss