Det skjer

Jubaluba

10. oktober 2019 kl: 17:30
Hole kirke

Jubaluba er et kor for barn fra 6 år og oppover. Koret er for alle barn som liker å synge. Det blir både jubel og baluba, vennskap og sangglede!
Kontaktperson: Egil Skafjeld Granum tlf: 470 59 421