Det skjer

Jubaluba

17. oktober 2019 kl: 17:30
Hole kirke

Jubaluba er et kor for barn fra 6 år og oppover. Koret er for alle barn som liker å synge. Det blir både jubel og baluba, vennskap og sangglede!
Kontaktperson: Egil Skafjeld Granum tlf: 470 59 421

Gågruppe

17. oktober 2019 kl: 10:00
Vi møtes ved kirka

Babysang

17. oktober 2019 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Haugvang Seniordans

17. oktober 2019 kl: 11:00
Haugvang, Fløytingen

Aktivitetsgruppe

17. oktober 2019 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Bingo

17. oktober 2019 kl: 12:00
Sokna tunet

Torsdagstreff Seniornett Hønefoss

17.10.2019 12:00:00
Ringerike Bibliotek

Engelskgruppe

17.10.2019 13:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Gratis middag med godt fellesskap. Du kan gi en gave.

17.10.2019 16:30:00
Festsalen i Metodistkirken 3.et, Storgt.7, Hønefoss

Medlemsmøte Norema Senioklubb

17.10.2019 17:00:00
Jevnaker frivilligsentral

Alexander Stub separatutstilling

17.10.2019 17:00:00
Fengselet , Storgata 9

Mors Hjerte

17.10.2019 17:07:00
Torvgata 4

Jubaluba

17.10.2019 17:30:00
Hole kirke

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

17.10.2019 18:00:00
Storgata 24, 3520 Jevnaker

Rosa sløyfeaksjonen 2019

17.10.2019 18:00:00
Hønefoss videregående skole

Quiz

17.10.2019 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Samdansøving Ringerike folkedansgruppe

17.10.2019 18:30:00
Samfunnsalen Hole Herredshus

Hønefoss Frimerkeklubb

17.10.2019 19:00:00
Ringerikshallen