Det skjer

Jubaluba

14. november 2019 kl: 17:30
Hole kirke

Jubaluba er et kor for barn fra 6 år og oppover. Koret er for alle barn som liker å synge. Det blir både jubel og baluba, vennskap og sangglede!
Kontaktperson: Egil Skafjeld Granum tlf: 470 59 421

Hønefoss Frimerkeklubb

14. november 2019 kl: 19:00
Ringerikshallen

" class="arrbilde">

Fram fra bokhylla med Nina Lykke

14. november 2019 kl: 19:00
Ringerike bibliotek

O'jul med din glede

14. november 2019 kl: 20:00
Gledeshuset, Strandgata 1, 3513 Hønefoss

Morten Grøtnes tar en til

14. november 2019 kl: 22:00
Eger & Co.