Det skjer

Paraidrettsdag #2 - Boccia

24. september 2019 kl: 17:00
Ringerikshallen

Spill boccia i Ringerikshallen! Vær med og bli kjent med idretten og spillerne, og få vite når Ringerike Helsesportlag har trening for fysisk-, utviklings, syns-, og hørselshemmede. Gratis tilbud!

Klikk på nedenfor link/invitasjon og send en e-post til arrangør Ringerike Helsesportlag om at du kommer. :-)

https://drive.google.com/file/d/1jidZMl0XHrZCpijyZ7gGX1ZNqPoOz_xM/view?usp=sharing

Seniorturenes sesongavslutning

24. september 2019 kl: 01:05
Vikerkoia på Vikerfjell

Bridge

24. september 2019 kl: 10:00
Hole Frivilligsentral

Styrketrening på "1000"meteren

24. september 2019 kl: 10:00
Vi møtes ved inngangen til Soknatunet

Formiddagstreff

24. september 2019 kl: 11:00
Haug kirkestue

Tirsdagskaféen i Ullerål kirke

24. september 2019 kl: 11:00
Ullerål kirke

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

24.09.2019 11:00:00
Møtested: Blomshøgda 3

Bokloppemarked

24.09.2019 11:00:00
Ringerike bibliotek

Mors Hjerte

24.09.2019 11:07:00
Torvgata 4

Kulturakademiet

24.09.2019 17:00:00
Bysalen Amfi

Paraidrettsdag #2 - Boccia

24.09.2019 17:00:00
Ringerikshallen

BarneGospel, bandøvelse og hobby

24.09.2019 17:15:00
Hønefoss Frikirke

Lhl Ringerike

24.09.2019 18:00:00
Toso skole,Jevnaker

Runes trim- og motivasjonsgruppe

24.09.2019 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Valpetreff på Tyrimyra

24.09.2019 18:00:00
Tyrimyra, Hovsmarka

Vegård pensjonistforening.

24.09.2019 18:00:00
Solvang i Åsa.

Ullerål Seniordans

24.09.2019 18:00:00
Ullerål Kirke

Håndarbeidstreff / nuperelle studiering.

24.09.2019 18:00:00
Veien gamle skole, Ringveien 116, HØNEFOSS

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Medlemsmøte

24.09.2019 18:00:00
Scandic Hotell

Ringerike Turn

24.09.2019 18:30:00
Hønefoss Folkeskole