Det skjer

Kunnskap til lunsj – Planlegging for et attraktivt bymiljø

11. september 2019 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Velkommen til en ny høstsesong med Kunnskap til lunsj på Ringerike bibliotek. Byplansjef i Ringerike kommune Inger Kammerud blir vår første gjest i høst og besøker oss onsdag 11. september kl.12.00 for å snakke om byens utfordringer og framtidsutsikter.

“I årene som kommer vil Hønefoss, i likhet med mange byer og tettsteder rundt Oslo, konkurrere om den befolkningsveksten som vil komme i Oslo-området. Politikerne våre har som mål at Ringerike kommune skal vokse med 10.000 innbyggere fram mot 2030, og at 70% av befolkningsveksten skal skje i Hønefoss. Hvordan kan vi planlegge for å gjøre Hønefoss til et enda mer attraktivt sted å bo, jobbe og oppleve?”

Ta gjerne med matpakke. Vi holder kaffe og te.

Gratis inngang. Velkommen!