Det skjer

Gudstjeneste ved pastor Kjell Arild Johansen. Ragnhild Limstrand synger. Musikk ved Audun Frode Ringkjøb. Søndagsskole. Kirkekaffe

15. september 2019 kl: 17:00
Metodistkirken i Arcaden, Storgt.7, Hønefoss

I Metodistkirken har vi en avslappet gudstjenesteform. Det er oftest anledning til å spørre eller dele egne tanker. Vi ber gjerne for dine behov