Det skjer

"Kaffekoppen"

11. september 2019 kl: 12:00
Frelsesarmeen Hønefoss

Besøk av Majorene Gunnar og Ida Karin Eide. Andakt, sang og musikk, utlodning og bevertning. Kom og vær med oss!