Det skjer

Sentrumkirken

15. september 2019 kl: 11:00
Bysalen Amfi

Kirke i Kultursenteret. Trond Buanes taler. Kidzone for barna. Tweens. Kirkekaffe. Alle er velkommen!