Det skjer

Sentrumkirken

22. september 2019 kl: 11:00
Bysalen Amfi

Kirke i Kultursenteret. Simen Trannum taler. Kidzone for barna. Tweens. Nattverd. Kirkekaffe. Alle er velkommen!