Det skjer

#Freezone

20. september 2019 kl: 19:00
Freezone

Ungdomsklubb. Alder: 8.kl t.o.m. 18 år. Diskotek, kiosk, kafe, biljard, Play-Station, Wii, konkurranser, konserter m.m. Inngang: 20 kr.
Arr: Stiftelsen Positiv Oppvekst.