Det skjer

Lhl Ringerike

21. oktober 2019 kl: 10:00
Austjord

Trim

Kaffeslabberas på Jevnaker frivilligsentral

21. oktober 2019 kl: 09:00
Jevnaker frivilligsentral

Lhl Ringerike

21. oktober 2019 kl: 10:00
Austjord

Mandagskafe'

21. oktober 2019 kl: 11:00
Hole bo og rehab.

Leksehjelp for Røyse,Vik og ungdomskolen

21. oktober 2019 kl: 14:00
Hole frivilligsentral

Hyggekveld Ringerike folkedansgruppe

21. oktober 2019 kl: 18:00
Kantina Hov omsorgsenter ( Hov Allè 56)

Selvhjelpsgruppe på Jevnaker frivilligsentral

21.10.2019 18:30:00
Jevnaker frivilligsentral

Ringerike Veterankorps

21.10.2019 19:00:00
Ullerål kirke

Jevnaker Rotaryklubb

21.10.2019 19:00:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgate 24, Jevnaker