Det skjer

Bønnemøte med kveldsmat.

11. september 2019 kl: 18:30
Filadelfia.

Kveldsmat 18.30, bønnemøtet begynner kl 19.00. Alle hjertelig velkomne!