Det skjer

Tyristrand Normisjon.

13. september 2019 kl: 18:00
Tyristrand Misjonshus, Kindsåsvn.2.

Misjonær Cyril Pedersen vil fortelle fra arbeidet i Argentina og tale. Sang av Jon og Kari! Enkel bevertning. Alle er velkommen!