Det skjer

SOPPTUR m/ Hole og Ringerike hagelag

17. september 2019 kl: 17:30
Esso, Hvervenkastet

OBS OBS foredraget Saft og sylting på Rødekorshuset utgår og er erstattet med en felles sopptur. Siden skogen denne høsten er full av spiselige ( og giftige ) sopp følger Kari W. Østengen fra Ringerike soppforening oss på sopptur.
Det blir fellesavreise fra Esso Hvervenkastet kl. 17.30. Ta med kurv e.l., kniv og evt. kost.
Velkommen til medlemmer og ikke-medlemmer av hagelaget.