Det skjer

Medlemsmøte Hønefoss pensjonistforening

19. september 2019 kl: 17:00
Hønefoss Kirkestue

Foredrag av Marit Stubbraaten " Anders Castus Svarstad - Sigrid Undset - kunstnarpar, kjærlighetspar og skandalepar" Servering av snitter og kaffe. Husk kopp og gevinst.