Det skjer

Kick-off gudstjeneste for konfirmantene i prostiet

15. september 2019 kl: 11:00
H√łnefoss kirke

Ungdomsgudstjeneste med prestene fra de forskjellige menighetene.