Det skjer

Våre Gudsbilder

18. september 2019 kl: 20:00
Tyristrand menighetshus

Møtestedet: prest Kristine Bekken Aschim innleder. Bevertning. Velkommen.