Det skjer

Våre Gudsbilder

18. september 2019 kl: 20:00
Tyristrand menighetshus

Møtestedet. Prest Kristine Bekken Aschim innleder. Bevertning, Velkommen