Det skjer

Biskop Jan Otto Myrseth til Hønefoss

15. september 2019 kl: 18:00
St. Teresia kirke, Vesterntangen, Hønefoss

Går det an å elske sin nestes kirke som sin egen?

Ringerike kirkeakademi har den glede å invitere til en kveld der tverrkirkelighet er i fokus.
Forrige årtusen har vært preget av mange splittelser mellom kristne. Først kom det store skismaet i 1054 mellom øst- og vestkirken, og på 1500-tallet resulterte reformasjonen i mange nye kirkesamfunn. I det tredje kristne årtusen må vi arbeide mot splittelse mellom kristne og for at kirkene kan bygge broer og finne sammen igjen.