Det skjer

Høsttakkefest og konfirmantpresentasjon

15. september 2019 kl: 11:00
Norderhov kirke

Velkommen til høsttakkefest med konfirmantpresentasjon i Norderhov kirke! Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe ved bygdekvinnelaget. Prest er Marie Lyngseth.