Det skjer

Vegård pensjonistforening.

24. september 2019 kl: 18:00
Solvang i Åsa.

Medlemsmøte. Vi får besøk fra Politiet som vil orientere om Politireformen og eventuelt andre ting som kan være aktuelt for oss eldre.