Det skjer

Engelskgruppe

19. september 2019 kl: 13:00
Ringerike Frivilligsentral

Øvelse på det engelske språket gjennom dagligtale.