Det skjer

Hole historielag

25. september 2019 kl: 19:00
På Sundvolden Hotel

Foredrag om Sundvoldens Hotels historie ved Cecilie Laeskogen