Det skjer

Bridgeklubb

25. september 2019 kl: 10:00
Ringerike Frivilligsentral

Kortspillet brigde. Velkommen til både nye og øvede spillere.