Det skjer

Diabetesforbundet Ringerike: Type 2 diabetes

14. oktober 2019 kl: 18:30
Universitetet i Sørøst-Norge, Bredalsveien 14, Hønefoss

Diabetes type 2 møter spesialhelsetjenesten
Vi får besøk av nylig pensjonert diabetessykepleier Kirsten Schulz fra Ringerike sykehus. Hun forteller om nye medisiner og behandling. Ikke minst svarer hun på alle spørsmål du har. Møtet er et tilbud spesielt for de som behandles av fastlege. Enkel servering - utlodning, gratis inngang. Velkommen!