Det skjer

Ringerike Turn

19. november 2019 kl: 18:30
Hønefoss Folkeskole

Dametrim hver tirsdag tom 10 des. Passer for damer i alle aldre. Trening til fengende musikk. Møt opp og prøv en time.

Bispevisitas på Jevnaker

19. november 2019 kl: 09:00
Jevnaker kirke

Bridge

19. november 2019 kl: 10:00
Hole frivilligsentral

Haug Kirkeforening

19. november 2019 kl: 11:00
Fløytingen

Kafétreff

19. november 2019 kl: 11:00
Ringerike Gjestegård

Tirsdagskaféen i Ullerål kirke

19. november 2019 kl: 11:00
Ullerål kirke

Julekonsert

19.11.2019 11:00:00
Hønefoss kirke

Kulturakademiet

19.11.2019 17:00:00
Ringerike Kultursenter

Bridge på Jevnaker frivilligsentral

19.11.2019 17:00:00
Jevnaker frivilligsentral

Kor, band og hobbyaktiviteter.

19.11.2019 17:15:00
Hønefoss Frikirke

Ullerål Seniordans

19.11.2019 18:00:00
Ullerål kirke,

Valpetreff på Tyrimyra

19.11.2019 18:00:00
Tyrimyra, Hovsmarka

Runes trim- og motivasjonsgruppe

19.11.2019 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Ringerike Turn

19.11.2019 18:30:00
Hønefoss Folkeskole

RINGERIKE HISTORIELAG

19.11.2019 19:00:00
Ringerike Museum, Norderhov 1900