Det skjer

Bjørn Vidar Ulvedalen med konsertprogrammet "Ba-rock"

20. oktober 2019 kl: 18:00
Jevnaker kirke

Programmet "Ba-rock" er en konsert hvor Ulvedalen spiller på populærmusikken og barokkmusikkens likheter.
Gjennom syv “kontrapunkter” får man høre musikk fra bl.a. Åge Aleksandersen, Stein Meyer, John Williams, satt opp mot et verk av Bach, annen hver gang pop – Bach altså...
Bjørn Vidar Ulvedalen har selv en ungdomstid hvor han startet på hammondorgelet før kirkeorgelet tok over i 20 årsalderen. I dette programmet møtes hans historiske fortid og nåtid sammen. Programmet avsluttes at disse to stilene settes sammen, i en improvisert fuge over temaet fra Levva livet! Billetter kr. 200,- ved inngangen. Konserten arrangeres av Jevnaker menighet og støttes av Opplysningsvesenets fond.