Det skjer

Bridge

12. november 2019 kl: 10:00
Hole frivilligsentral

Vi spiller bridge på tirsdager hele året, kom og bli med, trenger alltid nye spillere.